Provozní řád

Platný od 1. srpna 2010

BLEŠÍ TRHY SE KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI OD 06:00 DO 12.00 HODIN
ZA KADÉHO POČASÍ A TO I V DOBĚ SVÁTKŮ.

do prostoru areálu je možno najíždět od 04:30hod a je nutné ho vyklidit nejpozději do 13:00hod

 • Prodeje se může zúčastnit každá fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba může prodávat i bez živnostenského listu, pokud prodává své osobní použité věci. Právnické a fyzické osoby které prodávají nové věci nebo bazarové za účelem zisku (podnikání) musí mít živnostenský list a nahlášenou provozovnu, viz. pravidla pro prodejce s živnostenským listem.
 • Prodávat se může snad úplně všechno věci nové i použité (dopravní prostředky, náhradní díly, elektronika, sportovní potřeby, textil, bytové doplňky, hračky, drogerie, domácí potřeby, kancelářské potřeby, starožitnosti, sběratelské předměty, zemědělské přebytky, balené balené potraviny, apod...
 • Na Bleším trhu se nesmí prodávat zboží a výrobky zakázané zákonem nebo místní vyhláškou
 • Bleší trhy pro prodejce otevíráme již ve 04:30 hodinou ráno. Prodejci jsou pouštěni na svá místa nejpozději do 6:30 hodin, ale po 6 hodině již nebude umožněn příjezd automobilu přímo ke stánku, pouze vjezd na parkoviště areálu. Doporučujeme tedy najíždět mezi 04:30 a 05:30 a obsadit si tak pohodlně své volné prodejní místo.
 • Prodejní místo si sice není nutné dopředu rezervovat, ale při pravidelném prodeji se rozhodně vyplatí, mít zajištěno své stálé místo, kde vás vaši zákazníci vždy najdou. Rezervace místa je možná, pouze při dlouhodobé spolupráci v kanceláří bleších trhů osobně a to platbou na jeden měsíc dopředu. Následně vám bude vystavena vjezdová karta s označením přiděleného místa, období platnosti a potvrzením o provedení platby.
 • Za místo se platí přímo při vjezdu do areálu, ceny prodejních míst viz. ceník.
 • Pro prodejce kteří si nevozí svůj stánek, konstrukci, či plachtu, jsou přímo v areálu připraveny prodejní stoly a dřevěné stánky. Ke každému jednomu prodejnímu místu o šířce 3m přináleží jeden prodejní stůl 2,5m x 0,5m, který je v ceně pronájmu prodejního místa, dle platného ceníku. V případě že má prodejce zájem o další stoly, má možnost si je pronajmout za poplatek 20,-Kč za jeden stůl s možností množstevní slevy. Vydávat se budou v prostoru za stánkem s občerstvením. Žádný ze stolů, plachet na kterých je umístěno prodávané zboží ani zboží samotné, stejně tak jako vozidla, přívěsy nebo jakékoliv příslušenství, nesmí přesahovat pronajatý prostor a to zejména směrem do vymezených uliček pro zákazníky. To samozřejmě platí i pro prodejce, kteří mají pronajaté prodejní místo se stánkem. Prodejní stánek je zahrnut v ceně pronájmu vlastního místa a neplatí se žádný poplatek za jeho propůjčení. Není ale možné si ke stánku přidávat jakékoliv jiné prodejní plochy, vč. stolů, stojanů, věšáků apod. mimo zvláštní místa, kde se umístěním stolu např. zamezí možnosti vstupu zákazníků do prostoru za prodejní stánky a to vždy jen ze strany pořadatele, nikoli na žádost prodejce.
 • Místo je možné rezervovat dopředu a vybrat si jej. Rezervaci místa je možné provést v kanceláři bleších trhů vlevo od vchodu do areálu, osobně každý víkend od 6 do 12 hodin. Popř. I v jiný termín, ale to pouze po předchozí telefonické domluvě.

Upozornění: Rezervace slouží pro prodejce, kteří mají zájem o místo na delší dobu tedy minimálně na měsíc. Rezervace se platí minimálně na měsíc dopředu!

Prodejní místo, které je rezervováno, ale nebude prodejcem obsazeno nejpozději do 7:00 h, má provozovatel právo poskytnout jinému zájemci bez náhrady zaplaceného poplatku. Ve výjimečných případech je možné si do 6:30h telefonicky na čísle 734310257 sjednat prodloužení této lhůty rezervace jednorázově a nebo si sjednat pozdější příchody dlouhodobě při zadávání rezervace. V těchto případech však již nebude umožněn příjezd a parkování vozidel u prodejního místa a vozidla budou moci parkovat na vymezením parkovišti v areálu. Pokud se na některou neděli prodejce s rezervací nemůže dostavit a omluví se telefonicky předem nejpozději do pátku 17:00h, bude mu při rezervaci na příští měsíc poskytnuta 50% sleva na jeden z termínů.

zpět nahoru >>

PRAVIDLA PRO PRODEJCE S ŽIVNOSTENSKÝM LISTEM

Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost soustavně za účelem zisku, kteří prodávají především nové zboží a bazarové zboží, second hand atd,. musí mít živnostenský list opravňující k prodeji. Dále jsou povinni označit svůj prodejní stánek cedulkou se svými údaji : jméno, firma, adresa, IČO

Pro úplnost uvádíme definici živnosti: živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost , za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Viz zákon ?. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

zpět nahoru >>

PRAVIDLA PRO PRODEJCE BEZ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU

Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček s jednorázovým příjmem.

PRAVIDLA PRO VŠECHNY PRODEJCE

Všichni prodávající jsou povinni dodržovat veškeré platné zákony, městské vyhlášky a dodržovat pravidla dobrých mravů. Každý z prodejců si sám ručí za své zboží a způsob jeho prodeje.

Každý prodejce je povinen si odvážet svůj odpad.

zpět nahoru >>

PRAVIDLA PRO KAŽDÉHO

Osoby které nebudou dodržovat pravidla dobrých mravů, nevhodným způsobem poškozovat zájmy a práva nebo dobré jméno zákazníků, prodejců nebo pořadatele, je pořadatel oprávněn tyto z areálu neprodleně vykázat, bez náhrady poplatku za prodejní místo nebo zaplaceného vstupného a to za pomoci svého personálu nebo přivolané hlídky Městské policie.

Toalety pro prodejce i zákazníky jsou k dispozici přímo v prostorách areálu za příslušný poplatek. Každý kdo je použije, je na nich povinen udržovat čistotu a pořádek.

zpět nahoru >>

PODMÍNKY PRO DRŽITELE REZERVACÍ

 • Platit rezervaci vždy do konce měsíce na měsíc následující
 • Najíždět na místa nejpozději do 06.00 hodin (později se na místo autem nepouští a po 06:30 může pronajímatel neobsazené místo nabídnout jinému zájemci).
 • Udržovat čistotu a pořádek na místě (nedodržení bude pokutování - 500,- Kč).
 • Nepřesahovat vymezený prostor daného místa (vyznačen bílou čárou)
 • Při najíždění na prodejní místo je nutno se prokazovat platnou rezervací.
 • Platí přísný zákaz odstraňování a jakákoli manipulace s hraničními kolíky a jiným označením.
 • Za ztrátu karty účtujeme pokutu 100 Kč.
 • Po skončení prodeje na místech nesmí zůstávat nic jiného nežli stánky (zákaz ponechávat koberce, krabice, dřevěné skříňky apod.)

zpět nahoru >>

Partneři

Pernarecké Maso-Uzeniny
QAP
blanik
Kiss Proton